Dverná rolovacia sieť

Dverná rolovacia sieť je vhodná na montáž rámov aj ostatných dverí. Dorazová lišta je držaná v rozvinutej polohe magnetickou gumou.

Cenová ponuka

Rozmery