Okenná rolovacia sieť

Okenná rolovacia sieť je vhodná pre montáž na akýkoľvek druh okna. Ponúka veľkú variabilitu v možnostiach montáže. Dorazová lisšta je aretovaná buď koncovými dorazmi alebo záchytnou doraznou lištou.

Cenová ponuka

Rozmery

Šířka 2000 mm
Výška 2300 mm
Maximální plocha 3,00 m2